We act fiscal and think global

Ons adviezen (advice) bieden een reële meerwaarde (added value) en een duidelijke oplossing (visio) binnen het juridische kader (ius).

Our added value

Our added value

Betrokkenheid. Uitmuntendheid. Relatie. De kwaliteit van onze raadgevingen.
Onze sterktes richten op hetgeen waar we het beste in zijn.
De bereidheid om advies te verlenen met de grootste
zorgvuldigheid ten behoeve van een concrete meerwaarde.

What core values do we adopt?

What core values do we adopt?

Engagement door duidelijke en standvastige overtuigingen
ten aanzien van wat wij voor onze klanten als primordiaal beschouwen.
Wederzijds vertrouwen in alle stadia van de klantrelatie.
Respect binnen en buiten het kantoor.
Collegialiteit, we denken en handelen samen.
Verantwoordelijkheid voor ons werk.

What kind of advice to expect?

What kind of advice to expect?

Raadgevingen voor duidelijke, korte, volledige en op maat oplossingen, en indien nodig een begeleiding om deze te verdedigen voor de fiscale autoriteiten.
Diepgaande strategisch advies op praktijkgebied.
Direct nuttig en begrijpelijk advies dat rekening houdt met de economische realiteit en beperkingen.
Een beheersing van de administratieve en gerechtelijke procedures, inclusief op supranationaal niveau.
De best mogelijke fiscale efficiëntie. De oplossing van uw problemen en geschillen.
Volledige ondersteuning in uw zakelijke activiteiten, in uw behoeften en bij de structurering of overdracht van uw vermogen.
De troeven van een onafhankelijk en flexibel kantoor: ofwel door een multidisciplinair team van experts samen te stellen en te leiden, afgestemd op de behoeften van uw project, ofwel door onze diepgaande fiscale expertise samen te brengen met andere disciplines binnen een reeds gevestigd team.

An adherence to a shared culture

An adherence to a shared culture

Advisius is:
Hooggekwalificeerde professionals ten dienste van bedrijven en hun aandeelhouders evenals de deskundigen die hen begeleiden: advocaten, bankiers, familiekantoren, verzekeraars, bedrijfsrevisoren, accountants, enz.
Een team van partners waarin de specialisaties van elk van hen ten dienste van de bedrijfscultuur worden gesteld.

Wij garanderen :
Een strategische en globale aanpak van de dossiers.
Een beheersing van de veelzijdigheid en techniciteit van de behandelde onderwerpen.
Een globale visie om uw verzoeken met relevantie en efficiëntie te beantwoorden.

Here are the areas in which we can advise you

Here are the areas in which we can advise you

Ons team van advocaten fiscalisten helpt bij het oplossen van alle mogelijke Belgische en internationale problemen in fiscaliteit. Van beleggingsfondsen en holdingstructuren tot de operationele activiteiten van familie- of beursgenoteerde bedrijven, werknemers- en expatdiensten, particuliere klanten, rechtszaken en BTW.

Bedrijfsbelastingen (vennootschappen, rechtspersonen, indirecte belastingen)

Reorganisatie en herstructurering, fusies en overnames, holdingstructuren, private equity, due diligence

Beleggingsfondsen

Onroerend goed

Specifieke regelingen (DBI-aftrek, aftrek voor innovatie, tonnagebelasting, fiscale consolidatie en BTW-eenheid, autonome groeperingen van personen, enz.)

Cash pooling en financieringsstructuren

Bedrijfsontwikkeling (start-ups, internationale ontwikkeling )

Supply-chain (herziening, structurering, verbetering van de cashflow van de indirecte belastingen, vereenvoudigingsregelingen en -formaliteiten)

Fiscale rulings

Hulp bij aangiften (Venn. belasting/RPB/BNI, voorheffingen, fiscale fiches, attesten, DAC6, BTW, enz.).

Bijstand bij belastingcontroles en fiscale geschillen (administratieve en gerechtelijke fasen)

Belasting van verenigingen en stichtingen

Verrekenprijzen

BTW en douane

Voorheffingen

Gewestelijke en lokale belastingen

 

 

Vergoeding en diverse vergoedingen

Toekenning van stock-options en andere afgeleide instrumenten

Bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden (expat-regime)

Stimuleringsregelingen voor managers en medewerkers

Salarisstructurering (internationale mobiliteit, salary split)

 

Fiscaliteit van het vermogen

Transnationale fiscaliteit van de aandeelhouder

Structurering van patrimoniale investeringen

Patromoniale overdracht en controlestructuren

Verandering van woonplaats